Rzepka

Date of death:
4.1945
Status:
Soldier
Grave
Source of data:
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa