Upamiętnienie robotników przymusowych, Oranienburg Stadtfriedhof, Oranienburg

lokalizacja

W południowej części cmentarza, na wchód od grobu 50 więźniów obozu koncentracyjnego Sachsenhausen
POCHOWANI

Harasinowicz Edward, (0-0)

więcej

Hrabowska

więcej

Iwanow Ludmila, (1945-1945)

więcej

Jarosik Kazimierz, (1921-1943)

więcej

Jaumaska Maria

więcej

Kiersbicki Stanisław

więcej

Lewandowski

więcej

Lidwenko Iwan

więcej

Matusiak Kazimierz, (1920-1943)

więcej

Melnin Nikolai, (1920-1943)

więcej

Moykowska Jadwiga

więcej

Moykowska Stanisława, (1937-1945)

więcej

Olszecki Waclaw, (1896-1945)

więcej

Rabiga Aleksandra

więcej

Rudzinski Zenon

więcej

Spitzer Christina, (1944-1945)

więcej

Strzerbska Christina, (1943-1945)

więcej

Supran Tomasz

więcej

Tarasowa Galina

więcej

Targalski Jan, (1921-1943)

więcej

Wisniewski Zygmunt, (1940-1945)

więcej